Stopaj Hesaplama

Stopaj vergisi ücret, iş yeri kira ödemesi, serbest meslek ödemeleri ve mevduat faizi gibi pek çok gelir türünden kesilir. Verginin hesaplanması sürecinde brüt ve net olmak her iki tutar da kullanılabilir.
Stopaj Nedir? Stopaj Hesaplama Örnekleri

1: Kira ödemesi üzerinden yapılan kira stopaj vergisini ele alalım.

Stopaj hesaplamaİşletme, bir şahsa ait gayrimenkulu iş yeri olarak kiralamıştır. Kira bedeli aylık net 3.000 TL’dir. Kira ödemelerinde brüt tutara %20 stopaj vergisi uygulanır. Elimizde net tutar vardır. Bir başka deyişle stopaj kesintisi yaptıktan sonra ödeyeceğimiz net tutar 3.000 TL’dir.

Brüt tutarı şu şekilde hesaplayabiliriz: 3.000 / (1 – 0.2) = 3.750 TL

Stopaj vergisi tutarı: 3.750 – 3.000 = 750 TL

2: Mevduat faizi stopajına geçelim.

İşletme bankada bulunan 1 Milyon TL mevduatını vadeli hesaba aktarmıştır. Yıl sonunda mevduata 60 Bin TL brüt mevduat faizi işlemiştir. Mevduat faizine uygulanan stopaj oranını %15 kabul edelim.

Bu durumda ana para dışında elde edilen faiz geliri üzerinden %15 vergi hesaplanacaktır. Banka 60 Bin TL’nin %15’i 9 Bin TL stopaj kesintisi yapacaktır. Kalan 51 Bin TL ise anapara ile birlikte işletmenin vadesiz mevduat hesabına aktarılacaktır.

Benzer Yazılar

Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?
Görüntülenme: 43,062
Stopaj, bazı ödemelerin yapılması aşamasında ödemeyi yapan tarafından gelir vergisi kesintisi yapılmasıdır. Ödemeyi yapan kişi vergi kesintisi yaparak...
Stopaj Oranları
Görüntülenme: 2,885
Stopaj oranları yazımızda 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK) uyarınca yapılan stopaj oranları, bir başka deyişle gelir vergisi kesintileri oranları...
Stopaj Hesaplama Örnekleri
Görüntülenme: 17
Stopaj hesap hesaplama örnekleri yazımızı okumadan önce stopaj vergisine ilişkin ön bilgi için Stopaj Nedir? yazımızı inceleyebilirsiniz. Ücret Stopa...

Bir Cevap Yazın